Tilskuddsportalen

Tinn kommune abonnerer på Tilskuddsportalen!

Tinn kommune abonnerer på nå Tilskuddsportalen. Portalen eksisterer i to versjoner;
 én som er tilpasset behovet til ansatte i kommunene og én som er tilpasset behovet til kommunens lag og foreninger.
 Vi håper at Tilskuddsportalen skal være et nyttig verktøy for frivilligheten og kommunen, og at det også skal føre til flere samarbeidsprosjekter og gode tiltak i lokalsamfunnene.

Det vil bli gitt tilbud om kurs/Webinar for ansatte og frivillige organisasjoner i uke 6. Nærmere informasjon om dette kommer.

Les mer her: Infoskriv

Infobrosjyre Tilskuddsportalen ansatte

Infobrosjyre Tilskuddsportalen lag og foreninger

For mer informasjon kan du/dere ringe Åshild, 46818311

2022 © Rjukan frivilligsentral