RJUKAN FRIVILLIGSENTRAL

hjelp, nettverk, verdighet, støtte, kreativitet, fine farger, samhold, fellesskap, moro, meningsfullt, selvhjelp, kraft, styrke, mestring,

Velkommen til Rjukan frivilligsentral

 

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

Vil du treffe nye mennesker?

Vil du være med å sette dine og andre sine idéer ut i livet?

 

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted der gleden over å bruke seg selv er den betalingen en får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig!

 

 

 

 

2021 © Rjukan frivilligsentral