Om oss

FRIVILLIGSENTRALENE SKAL BIDRA TIL Å:  SAMORDNE DEN FRIVILLIGE INNSATSEN SOM PRIVATPERSONER OG ORGANISASJONER I KOMMUNEN UTFØRER OG DERMED STYRKE OG FREMME DET FRIVILLIGE ARBEIDET!      

Styremedlemmer med vara


Navn Funksjon   PartiPers. vara  Parti 
Rigmor S. Rabbe Styreleder/politisk  SPJørn Langeland SV
Kjell ThorbjørnsenNestleder/politisk  HGro Synnøve Brekka AP
Bjørn IversenStyremedlem/politisk  SPÅsne Fossheim SP
Ragnar Gunleiksrud  Styremedlem/politisk  SPGro Synnøve Bergsland    H
Ole Jon TveitoStyremedlem/Tinn idrettsråd      
Gjertrud N. LienStyremedlem/administrasjon   

Daglig leder og sekretær for styret: Åshild Langeland

  • Rjukan Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.
  • Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.
  • Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige
  • Være et kontaktpunkt og bindeledd mellom frivillige som ønsker å yte en ubetalt innsats i lokalmiljøet og de som ønsker å motta en slik innsats
  • Være en møteplass og brobygger mellom mennesker, humanitære organisasjoner, lokale sammenslutninger og det offentlige
  • Stimulere til økt frivillig innsats mellom grupper, organisasjoner og enkeltmennesker i Tinn kommune

 Her kan du lese om NORGES FRIVILLIGSENTRALER

2020 © Rjukan frivilligsentral