Middagsvert

Hjemmetjenesten, Røde kors omsorg og Rjukan frivilligsentral går sammen om sosialt samvær for eldre

Vi har fått midler til å motvirke ensomhet blant eldre. Vi ønsker å legge vekt på den "gode søndagsmiddagen" og sosialt samvær.

Høres dette ut som noe du kunne tenke deg å vært med på? Ta kontakt med leder av Rjukan frivilligsnetral, Åshild på 46818311

2022 © Rjukan frivilligsentral