TV-aksjon 2020

Tv-aksjon 202 går til WWF, verdens naturfond, og bekjempelse av plast i havet!

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. 

Bli digital bøssebærer!

Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærere. Den enkleste måten å engasjere seg på er å opprette en egen digital bøsse og samle inn penger i ditt nettverk. Registreringsskjema er tilgjengelig fra midten av september, men du kan allerede melde din interesse nå og vi vil sende deg informasjon om hvordan du blir digital bøssebærer.

  • Registrer deg på blimed.no 
  • Gjør bøssa personlig
  • Del i nettverket ditt

Har du spørsmål om å være digital bøssebærer, eller om hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med  Rjukan frivilligsentral, v/ Åshild på 46818311 eller epost; ashild.langeland@tinn.kommune.no 

2022 © Rjukan frivilligsentral