Møteplassen

Møteplassen er et lav terskel lunchtreff for alle som er hjemme på dagtid, eller vil spise lunch et annet sted enn på kontoret. Hver onsdag møtes vi kl 11.

Møteplassen er en sosial møteplass for alle som er hjemme på dagtid, unge og gamle, kvinner og menn. Elever fra Rjukan videregående lager lunch og kaffe som koster 20 kr pr pers (selvkost). Vi sitter rundt langbord og praten går i ett! I disse koronatider følger vi smittevernsregler og ber alle som har influensalignende symptomer om å bli hjemme. For smittesporing ber vi alle skrive seg opp i boka (som ligger fremme) med navn og telefonnr.
Vi har åpent fra 11 - 13 hver onsdag. Velkommen!

2021 © Rjukan frivilligsentral