Kontingentkasse

Rjukan frivilligsentral har ansvar for tilskuddsordningen Kontingentkassa i Tinn kommune Støtte fra kontingenkassa kan dekke treningskontingenter og noe utstyr osv. Det gis tilskudd inntill 3000,- pr barn/ungdom.

Kontingentkasse

Tinn kommune og Rjukan frivilligsentral har en ny tilskuddsordning kalt Kontingentkassa. 

Ordningen er et tiltak mot barnefattigdom.

Søknader behandles etter hvert som de kommer inn (ingen søknadsfrist) og midlene deles ut til kassa er tom. 

For hvem: 
Barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som kommer fra familier med lav inntekt.

Hva gis det støtte til: 
Kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge i familier med lav inntekt kan delta på organiserte fritidsaktiviteter.
Inngang på f.eks Rjukanbadet, klatreparken støttes ikke.

Hvor mye: 
Inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person per år som en engangsstønad. 

Hvem kan søke (på vegne av barnet): 
Det er bare laget/organisasjonen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen etter vurdering av behov for søknad. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, for eks. helsesykepleier, miljøterapeut, barnevernstjenesten m.m. kan også søke. Barnet eller familien kan ikke selv søke.

Krav til søker:
Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt stønad til. Det betyr at den som søker skal hjelpe barnet til å huske på/komme seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge barnet på alle aktivitetene. Oppfølgingen kan og være å sjekke at kontingenten er betalt eller lignende. 

Det er den som søker som må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontingentkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. (Kontingentkassa er ikke ment å være et håndslag til lag og organisasjoner som har trøbbel med å inndrive kontingent). Det er barnet sitt eller familien sin situasjon som er avgjørende. 

Krav til søknaden: 
Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende, dersom det er mulig.

Kontaktperson:
Åshild Langeland, Rjukan frivilligsentral, Tlf: 46818311

Du kommer direkte til søknadsskjema Kontingentkassa


2022 © Rjukan frivilligsentral