Ferie for alle

Nå er det åpnet for påmelding til sommerferie med Ferie For Alle. Det er lagt opp til 4 ulike turer i sommer. Siste frist for påmelding er 7.mai.

Da er det tid for å søke om ferieopphold for barnefamilier, og vi har nå åpnet søknadsportalen for turer i sommerferien. Vi tilbyr flere opphold; Tur til Kristiansand dyrepark, med overnatting på Scandic hotell sørlandet, i uke 25 og 31. Tur til Fevik Maritime Leirskole, i uke 26. Og tur til Langedrag Naturpark, i uke 30


Minner om søknadskriteriene:

 • FFA er et gratis tilbud til barne-familier som har hatt svak økonomi i minst tre år. Dette betyr foreldre og deres barn. Dersom et familiemedlem som er meldt på melder avbud kan ikke tanter, søskenbarn, venner eller andre overta plassen.
 • Vi har under spesielle omstendigheter åpnet for at ekstern hjelp kan bli med slik at familien skal kunne klare å gjennomføre turen
 • Hovedfokuset er at hele familien skal ha mulighet til å dele felles ferie-minner
 • Ingen øvre eller nedre aldersgrense på alder til barna, men minst ett barn må gå på barneskolen
 • Plikter å delta på alle de planlagte aktivitetene
 • Familiene har ansvar for sine barn under hele oppholdet
 • For de som har annet statsborgerskap enn norsk:
 • De må ha bodd i Norge i minst tre år
 • Vi forventer at de kan forstå og snakke nok norsk til å kunne ta imot informasjon ved f.eks. når vi går gjennom programmet, smittevern eller det oppstår en kritisk situasjon som at brann-alarmen går eller at 5-åringen står fast alene i heisen på hotellet
 • Barn skal ikke brukes som tolk på foreldrenes vegne
 • Ikke har tilbud om aktiviteter fra andre aktører
 • Rusfritt

Det er mange som trenger et avbrekk i hverdagen av ulike årsaker, og vi er kjent med at mange familier har fått økonomien snudd på hodet på grunn av Covid-19. Enn så lenge så har ikke vi anledning til å gi disse målgruppene et tilbud gjennom Ferie for alle (dersom de ikke fyller kriteriene over), og ber dere respektere det og heller søke på andre tilbud til dem.

Når det gjelder covid-19, frykt for smitte, så vil vi oppfordre å søke om opphold. Det er mange uker frem, og mye kan skje innen sommerferien. Vi plikter å følge opp rådene fra Folkehelseinstituttet og Norges Røde Kors, og kommer ikke under noen omstendighet til å gå på tvers av de. Får vi beskjed om at det ikke er tilrådelig å dra, vil arrangementene bli avlyst. Skulle dagens smitte-spredning avta mot avreise-tidspunktet, så er det leit om noen ønsker å bli med likevel, og ikke har søkt.

  

Søknadsfrist: Fredag 7.mai


Hvis dette kan være noe for deg og din familie ta kontakt med Åshild i Mogata 2. Ring (46818311) gjerne for å avtale en samtale...  2022 © Rjukan frivilligsentral