Astri Klonteig takker for seg!

Astri Klonteig takker av!

28. april 2017 er siste dag som daglig leder for Rjukan frivilligsentral og overlater roret til Åshild Langeland!

Jeg, Astri Klonteig, takker alle samarbeidsparter opp gjennom alle år, ansatte i Tinn kommune, alle kollegene i Telemark og sist, men ikke minst: alle frivillige ved sentralen som har vært flotte ambassadører for sentralen! Uten frivillige, ingen sentral! De frivillige er diamanter i arbeidet ved sentralen!  

Det har vært mange gylne stunder opp gjennom årene og jeg har lært så mye og sett så mye verdifullt i disse årene! 

2022 © Rjukan frivilligsentral