PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om oss


FRIVILLIGSENTRALENE SKAL BIDRA TIL Å: 

SAMORDNE DEN FRIVILLIGE INNSATSEN SOM PRIVATPERSONER OG ORGANISASJONER I KOMMUNEN UTFØRER OG DERMED STYRKE OG FREMME DET FRIVILLIGE ARBEIDET!       

 

Styremedlemmer med vara

Navn Funksjon   PartiPers. vara  Parti 
Rigmor S. Rabbe  Styreleder/politisk   SP Jørn Langeland  SV
Kjell Thorbjørnsen Nestleder/politisk   H Gro Synnøve Brekka  AP
Bjørn Iversen Styremedlem/politisk   SP Åsne Fossheim  SP
Ragnar Gunleiksrud   Styremedlem/politisk   SP Gro Synnøve Bergsland     H
Ole Jon Tveito Styremedlem/Tinn idrettsråd         
Gjertrud N. Lien Styremedlem/administrasjon      
Daglig leder og sekretær for styret: Åshild Langeland
  • Rjukan Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.
  • Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.
  • Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige
  • Være et kontaktpunkt og bindeledd mellom frivillige som ønsker å yte en ubetalt innsats i lokalmiljøet og de som ønsker å motta en slik innsats
  • Være en møteplass og brobygger mellom mennesker, humanitære organisasjoner, lokale sammenslutninger og det offentlige
  • Stimulere til økt frivillig innsats mellom grupper, organisasjoner og enkeltmennesker i Tinn kommune

 Her kan du lese om NORGES FRIVILLIGSENTRALER